BẢNG GIÁ SẢN PHẨM

Tên sản phẩm Giá Hình ảnh
Chả mực Vip 450.000/kg chamuc
Chả mực giã tay (hút chân không) 390.000/kg hutchankhong
Chả mực giã tay

(không hút chân không)

 

380.000/kg anh3
Chả mực xay 340.000/kg chamuc
Chả cá thu 320.000/kg 2
Chả cá nhạc 220.000/kg canhac
Mực khô loại 1
850.000/kg muc-loai-1
Mực khô loại 2
820.000/kg muc-loai-1
Cá chỉ vàng 220.000/kg ca-chi-vang
Cá bò khô
230.000/kg
Tôm khô
580.000/kg

Chả mực Hạ Long tự hào là món chả mực ngon nhất Việt Nam!