BẢNG GIÁ SẢN PHẨM

Tên sản phẩm Giá Hình ảnh
Chả mực Vip 490.000/kg chamuc
Chả mực giã tay (hút chân không) 450.000/kg hutchankhong
Chả cá thu 320.000/kg 2
Chả cá nhạc 220.000/kg canhac
Mực khô loại 1
1.150.000/kg
Mực khô loại 2
1.100.000/kg
Cá chỉ vàng 230.000/kg ca-chi-vang
Cá bò khô
240.000/kg
Tôm khô
680.000/kg

Chả mực Hạ Long tự hào là món chả mực ngon nhất Việt Nam!