BẢNG GIÁ SẢN PHẨM

Tên sản phẩm Giá Hình ảnh
Chả mực Vip 520.000/kg chamuc
Chả mực giã tay (hút chân không) 470.000/kg hutchankhong
Chả cá thu 320.000/kg 2
Chả cá nhạc 220.000/kg canhac
Mực khô loại 1
1.200.000/kg
Mực khô loại 2
1.100.000/kg
Cá chỉ vàng 220.000/kg ca-chi-vang
Cá bò khô
280.000/kg
Tôm khô
600.000/kg – 900.000đ/kg

Chả mực Hạ Long tự hào là món chả mực ngon nhất Việt Nam!