Đặc sản bảng Hạ Long

Không Mặt hàng Tính đơn vị Đơn giá 1000 đ 
Bán lẻ
1 Chả mực rút tay hút chân không thường https://chamuchalong.org/wp-content/uploads/2014/07/icon-hot1.gif Kg 450
2 Chả mực rút tay hút chân không loại VIP https://chamuchalong.org/wp-content/uploads/2014/07/icon-hot1.gif Kg 490
3 Chả cá thu Kg 320
4 Chả cá Kg 220
5 Mực khô  loại 1 (6-8con / kg) Kg 1.100
6 Mực Khô loại 2 (12-15con / kg) Kg 1.050
7 Mực  Khô loại 18-20 con / kg Kg 1.000
8 Chả cá thu Kg 320
9 Chả cá nhạc Kg 220
10 Rươi Tươi  kg 530
11 Mực 1 nắng loại 1 Kg 420
12 Mực 1 nắng loại 2 Kg 250
13 Tôm khô loại to  Kg 1.000
14 Tôm khô loại vừa Kg 500
15 Ruốc tôm Cao cấp 200g hộp 130
16 Ruốc tôm Cao Cấp 300g hộp 190
17 Ruốc tôm Cao Cấp 500g hộp 300
18 Bóng 1 https://chamuchalong.org/wp-content/uploads/2014/07/new.gif Kg 300-450
19 Sá Quan Lạn loại 1  https://chamuchalong.org/wp-content/uploads/2014/07/new.gif ( XEM THÊM🐛 ) Kg 5000
20 Sá Sùng Quan Lạn loại 2 Kg 4.000
21 Sá Sùng Quan Lạn loại 3 Kg 3600
22 Sá Sùng Quán Lạn Loại Nấu Phở Kg 1600
23 Cá Chỉ vàng Kg 230
24 Cá bò khô Kg 250
25 Cá thu 1 nắng kg 250

 

– Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển, khách hàng mua thường xuyên có thể được miễn phí vận chuyển

– Giá một số sản phẩm có thể thay đổi đôi chút tại điểm đặt hàng

You see more: