Đặc sản bảng Hạ Long

Không Mặt hàng Tính đơn vị Đơn giá 1000 đ 
Bán lẻ
1 Chả mực rút tay hút chân không thường https://chamuchalong.org/wp-content/uploads/2014/07/icon-hot1.gif Kilôgam 450
2 Chả mực rút tay hút chân không loại VIP https://chamuchalong.org/wp-content/uploads/2014/07/icon-hot1.gif Kilôgam 490
3 Chả cá thu Kilôgam 320
4 Chả cá Kilôgam 220
5 Khô loại 1 (6-8con / kg) Kilôgam 1.100
6 Khô loại 2 (12-15con / kg) Kilôgam 1.050
7 Lọc Khô loại 18-20 con / kg Kilôgam 960
8 Trứng cá Kilôgam 260
9 Chân thu mode Kilôgam 300
10 Nem hải sản hộp 10 cái 140
11 Búp bê tươi Kilôgam 180
12 Sẵn sàng tôm Kilôgam 280
13 Medium new type Tôm Kilôgam 430
14 Thẻ tag type to Kilôgam 500
15 Bóc page Kilôgam 280
16 Cá hồng 1 nắng Kilôgam 140
17 Cá đùi gà 1 nắng Kilôgam 170
18 Bóng 1 https://chamuchalong.org/wp-content/uploads/2014/07/new.gif Kilôgam 300-450
19 Sá Quan Lạn loại 1  https://chamuchalong.org/wp-content/uploads/2014/07/new.gif ( XEM THÊM🐛 ) Kilôgam 4000
20 Sá Sùng Quan Lạn loại 2 Kilôgam 3800
21 Sá Sùng Quan Lạn loại 3 Kilôgam 3200
22 Sá Sùng Quán Lạn Loại Nấu Phở Kilôgam 1600-2000 
23 Gold only Kilôgam 230
24 Cá bò khô Kilôgam 240
25 Cá thu 1 Exposure Kilôgam 250

Note:

– Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển, khách hàng mua thường xuyên có thể được miễn phí vận chuyển

– Giá một số sản phẩm có thể thay đổi đôi chút tại điểm đặt hàng

You see more: