Đặc sản bảng Hạ Long

Không Mặt hàng Tính đơn vị Đơn giá 1000 đ 
Bán lẻ
1 Chả mực rút tay hút chân không thường https://chamuchalong.org/wp-content/uploads/2014/07/icon-hot1.gif Kg 470
2 Chả mực rút tay hút chân không loại VIP https://chamuchalong.org/wp-content/uploads/2014/07/icon-hot1.gif Kg 520
3 Chả cá thu Kg 320
4 Chả cá nhạc Kg 220
5 Mực khô  loại 1 (6-8con / kg) Kg 1.150
6 Mực Khô loại 2 (12-15con / kg) Kg 1.100
7 Mực  Khô loại 18-20 con / kg Kg 1.050
8 Chả cá thu Kg 320
9 Chả cá nhạc Kg 220
10 Rươi Tươi  kg 530
11 Mực 1 nắng loại 1 Kg 400
12 Mực 1 nắng loại 2 Kg 220
13 Tôm khô loại to  Kg 900
14 Tôm khô loại vừa Kg 600
15 Ruốc tôm Cao cấp 200g hộp 130
16 Ruốc tôm Cao Cấp 300g hộp 190
17 Ruốc tôm Cao Cấp 500g hộp 300
18 Bóng 1 https://chamuchalong.org/wp-content/uploads/2014/07/new.gif Kg 300-450
19 Sá Quan Lạn loại 1  https://chamuchalong.org/wp-content/uploads/2014/07/new.gif ( XEM THÊM🐛 ) Kg 5.500
20 Sá Sùng Quan Lạn loại 2 Kg 4.500
21 Sá Sùng Quan Lạn loại 3 Kg 3600
22 Sá Sùng Quán Lạn Loại Nấu Phở Kg 1600
23 Cá Chỉ vàng Kg 230
24 Cá bò khô Kg 250-300
25 Cá thu 1 nắng kg 250
26 Nõn Bề Bề Trứng kg 350
27 Nõn Bề Bề Thịt (80-90con/kg) kg 280
28 Mực Trứng Nháy kg 360
29 Tôm sắt tươi bóc nõn kg 180
30 Tôm Nõn Tươi loại to kg 280
31 Cá thu nướng kg 320
32 Cá Trứng kg 150
33 Cá Bạc Má kg 130

 

 

 

 

 

– Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển, khách hàng mua thường xuyên có thể được miễn phí vận chuyển

– Giá một số sản phẩm có thể thay đổi đôi chút tại điểm đặt hàng

You see more:

Đánh giá post